TechSot.Al është një redaksi publikimi i shkrimeve online. TechSot.Al, shkurt për Teknologjia Sot, mbulon shumë kategori, si automjetet, biznesi, shkenca, lojra, media sociale, dhe teknologjia.

reth nesh

Që nuk jemi i vetmi portal në këtë fushë, ajo dihet! Por jemi krejt ndryshe nga të tjerat!

Ja si:

-Lajmet tona kurrë nuk kopjohen nga portale të tjera Shqiptare.

-Lajmet tona kurrë nuk përkthehen me Google Translate.

-Lajmet tona kurrë kopjohen pa të lejën e autorit.

-Fotot e marra nga portale të tjera gjithmonë citohen.

Stafi:

Klajdi H. – Themelues/Krye-redaktor
Edona D. – Krye-redaktore/menaxhere
Oltion N. – Redaktor
Suzana T. – Redaktore
Ani B. – Redaktore